Contact Us
Baleno Hotline

Beijing: 86-10-65180983
Shanghai: 86-21-61830999
Guangzhou: 86-20-85107888
Hong Kong: 852-31259888

BALENO welcomes your valuable opinions.